BTO rapport - BTO 2013.035

Software voor beslissingsondersteuning bij ledingsaneringen

Rapporten

Drinkwaterbedrijven stellen zich steeds hogere doelen om te komen tot een doelmatige en transparante
bedrijfsvoering. Het invoeren van assetmanagement wordt hierbij vaak als een leidraad gekozen. In het
gedachtegoed van assetmanagement staat centraal het maken van een integrale en duurzame afweging
tussen prestatie, risico en kosten voor het beheer van assets. Hierbij speelt een transparant en objectief
besluitvormingsproces over het beheer en de sanering van ondergrondse assets, i.c. leidingen, een
prominente rol. Besluitvorming over deze onderwerpen is complex. De objectieve besluitvorming over
een zeer groot aantal componenten in combinatie met diverse randvoorwaarden is alleen mogelijk met
beslissingsondersteunende softwarepakketten. De laatste jaren zijn een aantal softwarepakketten op de
markt gekomen die waterbedrijven kunnen ondersteunen bij de besluitvorming over het saneren van
leidingen en het bijbehorende langere termijn investeringsniveau.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?