BTO rapport - BTO 2013.032

Biologische relevantie van sediment

Rapporten

Biologische stabiliteit wordt bepaald door de afwezigheid van voedingsstoffen in het water waardoor
ontwikkeling van biomassa wordt beperkt of voorkomen. Biomassavorming in het leidingnet wordt
voornamelijk verondersteld plaats te vinden in een biofilm die op de wand van een leiding wordt ge-
vormd en een micro-omgeving levert waarin biomassa zich (verder) kan ontwikkelen. Daarnaast vormt
biofilm zich echter ook op sediment in het leidingnet. Hoewel reeds vaker is vastgesteld dat
sediment een biologische component heeft, is een nadere kwantificering van de hoeveelheid of aard
van de biolo- gische activiteit niet gerapporteerd. Ook voor de Nederlandse omstandigheden zijn
goede aanwijzingen voor deze vorm van “mobiele biofilm” vastgesteld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?