BTO rapport - BTO 2013.031

Borging van de verwijdering van micro-organismen Water Safety Plan

Rapporten

Het produceren van microbiologisch veilig drinkwater is een van de belangrijkste speerpunten van de
drinkwaterzuiveringbedrijven. Omdat microbiologische bedreigingen acuut van aard zijn, dient de
veiligheid van het zuiveringsproces geborgd te worden 24 uur per dag zeven dagen in de week. Dit is
onmogelijk met microbiologische meetprogramma’s omdat de beschikbare meettechnieken niet online
en daarmee continu uitvoerbaar zijn. Daarom moet een alternatieve manier worden gevonden om de
borging van het zuiveringsproces te realiseren. Vanwege de hoge eis aan de stabiliteit van een
drinkwaterbereidingproces wordt het proces intensief bewaakt en gestuurd met chemisch/fysische
online gemeten parameters waarvoor kritische grenzen zijn geformuleerd. Met een dergelijk bewakingen
besturingsysteem kan ook de microbiologische veiligheid worden geborgd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?