BTO rapport - BTO 2013.023

Permeabiliteitdaling bij NF-RO membraaninstallaties

Rapporten

Permeabiliteitdaling bij NF/RO-membranen is sterk gekoppeld aan energieverlies, en treedt op bij de
toepassing van deze membranen bij vooral oppervlaktewater, effluentwater en zeewater als voeding. Uit
een inventarisatiestudie waaraan alle Nederlandse en enkele Vlaamse drinkwaterbedrijven met NF/ROmembraaninstallaties
meededen, blijkt dat permeabiliteitdaling veelvuldig voorkomt bij de
geïnventariseerde NF/RO-installaties. In 12 van de 23 geïnventariseerde NF/RO-(deel)installaties is een
permeabiliteitdaling waargenomen van 10%-50% over een periode van 5½ jaar. Het permeabiliteitverlies
gaat vaak gepaard met een toename in drukval, waaruit volgt dat membraanvervuiling als gevolg van
verstopping een belangrijke rol speelt. Het type membraanvervuiling dat optreedt is echter sterk
locatiespecifiek en hangt vooral af van de waterkwaliteit en bedrijfsvoering. Vanwege dit specifieke
karakter is membraanvervuiling geen onderdeel geweest van dit onderzoek. Een deel van
permeabiliteitdaling is generiek en treedt op korte termijn op, en wordt mogelijk veroorzaakt door (i)
uitspoeling van bewaarvloeistof, (ii) membraancompactie, (iii) membraanoppervlakteladingseffecten
door elektrolyten in de voeding en (iv) covalente bindingen met organische stoffen in de voeding. Het
zijn deze mogelijke mechanismen voor permeabiliteitdaling die het onderwerp vormden van dit
onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?