BTO rapport - BTO 2013.022

Onderzoek naar de veroudering van MF-UF membranen

Rapporten

Lage druk membraantechnologie (zoals ultra- en microfiltratie – UF/MF) speelt in de drink- en
proceswaterzuivering een voorname rol in het verbeteren van de waterkwaliteit door verwijdering van
deeltjes en pathogenen (virussen en bacteriën). De levensduur van lage druk membranen is doorgaans 7-
9 jaar, toch worden er (soms) eerder problemen ondervonden met de UF membranen. Eén van de
problemen is rietjesbreuk en komt regelmatig voor bij de geïnventariseerde UF-installaties in Nederland
en Vlaanderen. In 15 van de 32 geïnventariseerde UF-installaties komt rietjesbreuk voor, uiteenlopend
van een enkel gebroken rietje per jaar tot meerdere honderden tot bijna duizenden gebroken rietjes per
jaar per installatie. Een negatieve uitschieter is de DECU installatie (Evides) die gedurende half 2009 tot
half 2012 1500 gebroken rietjes heeft moeten afdichten. Rietjesbreuk wordt echter doorgaans niet gezien
als een groot probleem, met uitzondering voor UF-installaties die worden toegepast in de
drinkwaterproductie. De vraag is wat de oorzaken zijn van membraanveroudering resulterend in
rietjesbreuk. Hypothesen voor rietjesbreuk zijn (1) leeftijdseffect, (2) mechanische belasting (bros worden
bij potting), (3) chemische belasting (als gevolg van chemisch reinigen) en (4) uitspoeling van hydrofiel
PVP. Het zijn deze mogelijke mechanismen voor rietjesbreuk bij UF membranen die het onderwerp
vormden van dit onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?