BTO rapport - BTO 2013.018

Kennisinventarisatie ontmanganing

Rapporten

Er is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de verschillende processen en factoren die een rol
(kunnen) spelen in de ontmanganing. Hierbij is ook gekeken of er op het ogenblik analysetechnieken
beschikbaar zijn die zouden kunnen worden toegepast om de exacte samenstelling en structuur van
mangaanoxiden en magnaanoxide–complexen vast te stellen, maar dit bleek helaas nog niet mogelijk te
zijn. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat mangaan zeven verschillende oxidatietoestanden kent,
en daarmee tal van verschillende complexen kan vormen, die vaak ook in combinaties of mengvormen,
met bijvoorbeeld ijzer, voorkomen. Wel is inmiddels vastgesteld dat mangaanoxiden van biologische
oorsprong anders van samenstelling zijn dan mangaanoxiden met een chemische oorsprong. Tevens
blijkt dat met zuurstof als oxidant de ontmanganing waarschijnlijk op een biologische wijze start,
en vervolgens via fysisch/chemische processen (autokatalyse) verder verloopt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?