BTO rapport - BTO 2012.030

Het effect van ultrafiltratie, actievekoolfiltratie en ionenwisseling op de biologische stabiliteit van drinkwater

Rapporten

De microbiologische kwaliteit van het drinkwater speelt een belangrijke rol sinds het begin van de
openbare drinkwatervoorziening. Belangrijk hierbij is dat het Nederlandse drinkwater wordt
gedistribueerd zonder een desinfectieresidu. De zuivering wordt hiervoor zo goed mogelijk ingericht om
drinkwater te produceren met zeer lage concentraties aan microbiologisch afbreekbare stoffen en
deeltjes, zodat groei van ongewenste organismen wordt beperkt tijdens distributie van het water. Het
beperken van groei van micro-organismen in het drinkwater wordt vaak aangeduid met het begrip
biologische stabiliteit.
Op een aantal drinkwaterproductielocaties is verbetering van de biologische stabiliteit van het
drinkwater echter nodig. Uit onderzoek blijkt dat verwijdering van een deel van het natuurlijk organisch
materiaal (NOM) en deeltjes kan leiden tot een verbetering van de biologische stabiliteit van drinkwater.
NOM komt van nature voor in het water en kan componenten bevatten waar bacteriƫn van kunnen
leven en zich vermeerderen. Deeltjes komen ook van nature voor of worden gevormd tijdens de
zuivering, deze deeltjes kunnen bij introductie in het distributienet dienen als oppervlak voor bacteriƫn
om op te groeien. In de afgelopen jaren is op verschillende manieren getracht de invloed van NOM en
deeltjes op de biologische stabiliteit te ontrafelen, wat voor een deel is gelukt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?