BTO rapport - BTO 2012.014

Geconcentreerde zoute reststromen

Rapporten

In 1996 verscheen het rapport SWE 96.011 ‘Membraanconcentraat verwijderingsmogelijkheden: een verkenning’ (Sombekke and Kappelhof, 1996). In dit rapport werden mogelijke bestemmingen voor concentraten van productie van water met de verschillende membranen beschreven. Sinds het verschijnen van dat rapport zijn er meerdere installaties met membranen zoals nanofiltratie (NF) en omgekeerde osmose (RO) gebouwd, en heeft de technologieontwikkeling niet stil gestaan. Dit rapport is te beschouwen als een update van SWE 96.011, wat betreft NF/RO concentraten en andere zoute reststromen zoals verbruikt regeneraat van kationenwisseling (CIEX) en anionenwisseling (AIEX).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?