BTO rapport - BTO 2012.020

Toepassingen van hydrophilic interaction chromatografie (HILIC) voor de analyse van zeer polaire stoffen in water

Rapporten

Één van de uitdaging in het huidige analytisch chemisch onderzoek is de analyse van zeer polaire
“emerging contaminants” in de watercyclus op zeer laag niveau. Reversed fase (PR) chromatografie, de
meest gebruikte fase in vloeistof chromatografie, blijkt hiervoor vaak niet geschikt, omdat zeer polaire
stoffen matige of geen retentie hebben op dit type kolommateriaal. De opkomst van “hydrophilic
interaction liquid chromatography” (HILIC) lijkt een goede mogelijkheid te bieden voor de analyse van
deze zeer polaire verbindingen.
In dit onderzoek is een methode ontwikkeld voor de analyse van de zeer polaire stof urotropine (log
Kow -2.8) in water, met behulp van directe injectie en HILIC in combinatie met een triple quadrupole
massaspectrometer. Deze methode is toepasbaar voor de meting van urotropine in gefiltreerd drink-,
grond- en oppervlaktewater, met concentraties gelijk of groter dan 0,01 μg/l. Urotropine wordt
kwantitatief gerapporteerd vanaf 0,05 μg/l.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?