BTO rapport - BTO 2012.019

Meetmethodiek distributiestabiliteit

Rapporten

De mate van vervuiling in het leidingnet, en daarmee het risico op bruin water, wordt beïnvloed door de
waterkwaliteit van het reinwater. Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre het risico op bruin water kan worden
verlaagd door de waterkwaliteit af pompstation aan te passen. Een eerste stap in het onderzoek was het identificeren
van de parameters af pompstation en in het distributienet die in dit kader van belang zijn en deze ook meetbaar
maken. Met een goed meetprotocol kan vervolgens de relatie tussen waterkwaliteit van het reinwater en de
waterkwaliteitsverandering in het leidingnet worden bepaald.
Belang: relatie tussen waterkwaliteit van reinwater en in het distributienet bepalen
Bruinwaterklachten worden veroorzaakt door het opwervelen van geaccumuleerd sediment. Het
sediment bestaat voornamelijk uit deeltjes die van het pompstation afkomstig zijn. Om het risico op
bruin water te beperken kunnen waterbedrijven drie mogelijke acties ondernemen:
1) tijdig spuien,
2) zelfreinigende leidingnetten aanleggen, en
3) de deeltjeslast in het reinwater beperken.
Een openstaande vraag is of de bestaande zuivering zodanig geoptimaliseerd kan worden, dat de deeltjesbelasting van het
leidingnet wordt beperkt en er minder frequent gespuid hoeft te worden. In analogie met de biologische
stabiliteit van het drinkwater af pompstation noemen we drinkwater met een lage deeltjeslast, waardoor
weinig sediment in het leidingnet accumuleert, water met een grote “distributiestabiliteit”.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?