BTO rapport - BTO 2012.215(s)

Stuurparameters Actieve Kool Deelrapport 1

Rapporten

Door middel van een vragenlijst is geïnventariseerd welke stuurparameters voor de bedrijfsvoering en beheer van AKF1 worden gebruikt op 25 drinkwaterproductielocaties in Nederland en Vlaanderen. Daarbij is de vragenlijst onderverdeeld in de volgende aspecten: (1) procestechnologie, (2) actieve kool, (3) bedrijfsvoering en (4) specificaties van AKFs. Vanuit de ingevulde vragenlijsten zijn overzichten gegenereerd in tabelvorm.
De verkregen inzichten worden per aspect samengevat. De vergelijkende analyse is eveneens samengevat. Ten behoeve van een eenduidige lijn, wordt de vragenlijst gevolgd waardoor er in enkele gevallen uitspraken worden herhaald.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?