BTO rapport - BTO 2012.126(s)

Stuurparameters Actieve Kool Deelrapport 2

Rapporten

Actieve kool wordt wereldwijd op tal van plaatsen ingezet om ongewenste materialen zoals organische verbindingen of metaalionen, te verwijderen. In de jaren ’80 en ’90 hebben vele Nederlandse en Vlaamse waterleidingsbedrijven filters van actieve koolstof met korrelstructuur (GAC) geïnstalleerd. Tegenwoordig zijn de meeste zuiveringsstations ten behoeve van drinkwaterproductie, die oppervlaktewater of oeverfiltraat als ruw waterbron gebruiken, uitgerust met deze actieve koolfilters (AKFs).
Actieve kool vertoont voor een groot aantal stoffen een hoge adsorptiecapaciteit, maar dat geldt niet voor alle typen verbindingen. Als de kool verzadigd raakt of doorslaat kan hij gereactiveerd worden, in de praktijk middels thermische reactivatie. Om de (adsorptie-)eigenschappen van actieve kool te kunnen vergelijken, is het nodig de kool te karakteriseren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?