BTO rapport - BTO 2012.231(s)

Effectiviteit van reinigingsprocedures voor het beheersen van biofouling van spiraalgewonden membranen. Validatie van de testmethode voor membraanreiniging

Rapporten

Biofouling is een aanhoudend probleem bij het toepassen van hoge druk membranen in de waterzuivering resulterend in operationele problemen en kwaliteitsafname. In de afgelopen tien jaar is daarom in het BTO verband uitvoerig aandacht geschonken aan dit probleem met als resultaat vele nieuwe inzichten in het vaststellen en beheersen van biofouling. Beheersing van biofouling blijft een actueel en inspirerend aspect in het bedrijven en onderzoeken van membranenvervuiling. In dit rapport wordt gekeken naar het toepassen van chemische reiniging voor het beheersen van biofouling in membraanelementen onder condities die representatief zijn voor de reiniging van elementen in grootschalige installaties. Dit onderzoek is uitgevoerd in direct verband met het onderzoek met een laboratorium testmethode voor het (relatief) snel bepalen van de reinigingsefficiëntie van een chemische reiniging en kan daarmee worden beschouwd als een validatie van deze laboratoriummethode.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?