BTO rapport - BTO 2012.018

Smart sensoring: Wat willen we meten? Verslag en beschouwing workshop 12 juni 2012

Rapporten

Waterbedrijven streven naar beter zicht op de waterkwaliteit tijdens distributie en aan de tap. Daartoe willen waterbedrijven de waterkwaliteit op strategische punten in het leidingnet monitoren. Nu is het nog zo dat slechts op enkele locaties wordt gemeten, niet op alle dagen en dat analyse resultaten
pas na enkele dagen beschikbaar zijn. Een toekomstbeeld van waterbedrijven is dat zij een leidingnet beheren waarin zij met sensoren in het net relevante parameters continu meten en resultaten continu analyseren. Indien een ongewenste situatie optreedt, wordt er direct een signaal afgegeven en volgt er actie; de zogenaamde regelkring van ‘smart networks’. Smart networks bieden gebruikers mogelijkheden efficiënter te zijn; de klant kan zijn verbruik beter sturen, het waterbedrijf kan haar productie beter sturen.

Heeft u een vraag over deze publicatie?