BTO rapport - BTO 2012.017

Optimalisatie en gevoeligheid van sensorplaatsing in het leidingnet

Rapporten

Voor het kosteneffectief bewaken van het drinkwaterdistributienet tegen besmettingen moet
volstaan worden met een beperkt aantal sensoren. Deze moeten op de juiste plaats in het net worden
gepositioneerd. Het programma TEVA-SPOT kan een belangrijke ondersteunende rol spelen bij de
bepaling van deze optimale plaatsing. Voor het netwerk van Hoogeveen is deze optimalisatie
uitgevoerd. Dit heeft ook een goed beeld opgeleverd van de factoren die bepalen hoe goed
besmettingen in het leidingnet kunnen worden gedetecteerd.
Belang: locatie sensoren bepaalt beschermingsniveau
Er is een groeiende behoefte aan snelle en/of instantane methoden om verontreinigingen in het
leidingnet te detecteren, zowel opzettelijke als onopzettelijke. In-situ sensoren zijn daarvoor beter
geschikt dan de traditionele laboratoriummethoden. Het is echter praktisch en budgettair gezien
ondoenlijk iedere meter leiding van sensoren te voorzien en de zo gegenereerde datastroom te
analyseren. Om een beperkt aantal sensoren in het distributienet zo effectief mogelijk in te zetten, is een
onderbouwde keuze van de locaties van deze sensoren essentieel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?