BTO rapport - BTO 2012.011

Mogelijkheden voor de inzet van de collimated beam installatie met grotere volumes tweede, uitgebreide editie

Rapporten

Op basis van eerder onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden genotoxische
bijproducten kunnen ontstaan in water dat behandeld is met UV-straling of een UV/H2O2 proces. In dit
project (“Het ontstaan van nevenproducten bij waterbehandeling met UV/UV-oxidatie”) wordt dit effect
nader onderzocht. Het is o.a. de bedoeling het effect van verschillende factoren op het ontstaan van
genotoxische bijproducten te bestuderen. In een Collimated Beam (CB) installatie zouden deze
experimenten relatief eenvoudig en onder goed gedefinieerde (stralings) omstandigheden kunnen
worden uitgevoerd. Voor genotoxische analyses is een monstervolume van minstens 500 ml nodig
terwijl de CB installatie bij KWR tot nu toe alleen voor relatief kleine volumes (ca. 100 ml), en dus
ondiepe waterlagen (1-2 cm), was gebruikt. Het is mogelijk een bestraling meermaals uit te voeren, en de
monsters te combineren, maar het zou veel praktischer zijn wanneer een volume van 500 ml in één keer
zou kunnen worden bestraald.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?