BTO rapport - BTO 2011.054

Risico's van luchtgebruik in de drinkwatervoorziening

Rapporten

In de drinkwaterzuivering wordt omgevingslucht gebruikt om zuurstof in het water te brengen en om ongewenste vluchtige verbindingen uit het water te verwijderen (proceslucht). Ook staat het drinkwater in reinwaterkelders in contact met lucht (beademingslucht) en wordt lucht gebruikt bij het spoelen van
filters (spoellucht). De lucht wordt in veel gevallen voor gebruik gefiltreerd om chemische en/of microbiologische verontreinigingen te verwijderen. Het water in de spaarbekkens van oppervlaktebedrijven staat ook continu (passief) in contact met lucht.
Het doel van het project “Risico’s van luchtgebruik in de drinkwaterzuivering” is om de risico’s te analyseren van luchtgebruik in de zuivering voor de drinkwaterkwaliteit. Dit gebeurt aan de hand van zes casestudies bij waterproductiebedrijven met elk eigen specifieke risicobronnen en tevens door het risico van een calamiteit (grote brand) te evalueren voor de drinkwaterkwaliteit voor een niet specifieke locatie.
In de risicoanalyse wordt uitgegaan van een worst case situatie wat betreft luchtkwaliteit en van volledige stofoverdracht van lucht naar water tijdens beluchtingsprocessen. Als referentiekader wordt uitgegaan van het Drinkwaterbesluit met de generieke eis aan de zorg voor de
kwaliteit van drinkwater en de specifieke eisen aan de waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?