BTO rapport - BTO 2011.056

Assessment of the biofilm removal efficiency of cleaning agents and procedures for RONF membranes

Rapporten

Biofouling van hoge druk RO/NF membranen is een van de belangrijkste operationele problemen bij de
toepassing van dit proces. Dit probleem wordt beheerst door voorbehandeling, membraan ontwerp en
membraan reiniging. Deze laatste beheersmaatregel is meestal ontworpen lokaal specifiek door trial en
error en gebaseerd op de verbetering van operationele condities. Kwantitatieve informatie over biofilm
verwijdering is geen selectie criterium. De wetenschappelijke literatuur over de doeltreffendheid van
reinigingsmiddelen en procedures om biofilm te verwijderen van oppervlakken is beperkt en meestal
kwalitatief. Een kwantitatieve laboratorium test was ontwikkeld om een breed range van producten en
procedures te screenen op hun reinigingsefficiëntie op een kosten effectieve, snelle en simpele wijze.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?