BTO rapport - BTO 2011.057

Levensduur van leidingen. Een maatschappelijk en functioneel perspectief

Rapporten

Waterbedrijven zijn geïnteresseerd in de restlevensduur van hun leidingen om goede asset management
beslissingen te kunnen nemen; de bedrijfsvoering wordt ingericht op het bereiken van een bepaald
prestatieniveau, binnen geaccepteerde risico’s en tegen verantwoorde kosten. De betrouwbaarheid van
het systeem en als belangrijk onderdeel daarvan de infrastructuur zijn bepalend voor het te bereiken
prestatieniveau. Het falen van de leidinginfrastructuur is vaak direct merkbaar voor klanten en de
omgeving. De mate waarin het risico op falen acceptabel geacht wordt, is mede bepalend voor de
beslissing leidingen te vervangen. De levensduur van leidingen is daarmee afhankelijk van diverse
normen die een waterbedrijf hanteert voor wat acceptabel is aan kosten, overlast, risico, etc. Deze
normen vloeien voort uit de bedrijfswaarden en strategische doelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?