BTO rapport - BTO 2011.061

Bodemarchief van stoffen in de Amsterdamse Waterleidingduinen

Rapporten

In het in het duingebied Leiduin zijn grondwatermonsters van verschillende leeftijden
geanalyseerd op organische stoffen, waaronder oplosmiddelen, vluchtige stoffen, industriële
chemicaliën, bestrijdingsmiddelen, geneesmiddelen, barbituraten en drugs. Om een reeks in
de tijd te construeren zijn grondwatermonsters met een leeftijd van respectievelijk 20, 12, 4 en
0 jaar genomen door medewerkers van Het Waterlaboratorium (HWL) en het KWR
Watercycle Research Institute (KWR). Tevens is een monster genomen van uitstromend
grondwater dat gebruikt wordt voor de productie van drinkwater. De monsters zijn
geanalyseerd op het laboratorium van KWR. Hierbij is specifiek geanalyseerd op stoffen die
zijn aangemerkt als potentieel bedreigende stoffen voor het drinkwater. Volgens Stuyfzand
en Lüers (1997) leidt bodempassage tot verwijdering van vele in oppervlaktewater
aangetoonde stoffen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?