BTO rapport - BTO 2011.048

Brak grondwater; niet mijden, maar gebruiken!

Rapporten

De winning en zuivering van brak grondwater is een aantrekkelijke optie voor de drinkwatersector, in
die gevallen waar zoet en schoon grondwater onvoldoende beschikbaar is. Brak grondwater is
ruimschoots in de Nederlandse ondergrond beschikbaar én winbaar en kan met de huidige
zuiveringstechnieken (omgekeerde osmose, RO) tegen acceptabele kosten geschikt worden gemaakt
voor drinkwater. Door gerichte onttrekking (interceptie) van toestromend brak grondwater kan
verzilting van bestaande ‘zoete’ winvelden worden tegengegaan. Dit idee is bekend als het
zoethouderconcept en vormde de aanleiding voor het BTO project Brakwater, dat wordt afgesloten met
dit eindrapport.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?