BTO rapport - BTO 2011.055

Informatiebehoefte saneringsbeleid en GIS

Rapporten

Bij het saneren van leidingen speelt geodata een steeds belangrijkere rol. Drinkwaterbedrijven hebben
behoefte aan inzicht in de vraag en het aanbod van geodata voor van saneringsbeslissingen. Ook is het
van belang kwaliteitseisen vast te stellen voor geodata om een goede saneringsbeslissing te kunnen
nemen. Dit rapport is het resultaat van de inventarisatie naar de vraag, het aanbod, de eisen, en de
geschiktheid van de diverse geodatasets.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?