BTO rapport - BTO 2011.058

Registratie geeft storingen waarde. Implementatie en evaluatie USTORE

Rapporten

Asset management wordt steeds belangrijker; het leidingnet veroudert, er is beperkt budget en een
toegenomen noodzaak tot transparantie in de onderbouwing van beslissingen. Storingsgegevens helpen
beter inzicht te krijgen in de levensduur van verschillende leidingcohorten en de omstandigheden die
degradatie beïnvloeden. De ontwikkeling en implementatie van het uniforme storingsregistratiesysteem
USTORE versnelt het opbouwen van kennis voor asset management.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?