BTO rapport - BTO 2011.060

Kwantitatieve toekomstscenario's waterverbruik

Rapporten

Waterbedrijven hebben in het verleden te maken gehad met een toenemende watervraag. De afgelopen
20 jaar is de vraag echter vrijwel stabiel geweest. Het waterverbruik per huishouden nam weliswaar
gemiddeld af, maar door een toename van het aantal huishoudens (verdunning), bleef de totale
huishoudelijke watervraag stabiel.
Vewin brengt regelmatig prognoses van de watervraag uit. Het gaat dan om het totale jaarverbruik in
Nederland, uitgesplitst in huishoudelijk verbruik, klein zakelijk verbruik, groot zakelijk verbruik en het
distributieverlies. Deze prognoses geven totaalschattingen en geven geen informatie over de verdeling
van het verbruik (verbruikspatronen van huishoudens en wijken). De verdeling van het verbruik is
relevant voor de dimensionering van de leidingen. Vooral voor vertakte netten, waarvan de
ontwerpprincipes gebaseerd zijn op het behalen van bepaalde minimale stroomsnelheden in het net om
de kwaliteit van het water te behouden, is het van belang het verbruik lokaal goed in te kunnen schatten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?