BTO rapport - BTO 2011.038

Technische levensduur voor groepen leidingen; naar een onderbouwing van het investeringsbeleid

Rapporten

Het leidingnet vertegenwoordigt voor waterbedrijven een enorme waarde, zowel financieel als
maatschappelijk. Een groot deel hiervan is aangelegd voor 1960 en waterbedrijven vragen zich af op
welk tijdstip deze ‘oudere’ leidingen aan het einde van hun levensduur zijn en vervangen moeten
worden, oftewel: ‘op welk moment is welk investeringsniveau noodzakelijk?’. Hierbij geldt dat te vroeg
investeren leidt tot kapitaalvernietiging, te laat investeren tot een hoger aantal storingen en dus een
lagere prestatie en een hoger risico. Investeringen voor het vervangen van leidingen betreffen grote
sommen geld, die invloed kunnen hebben op de waterprijs. Dit houdt in dat een investeringsprognose
gebaseerd hoort te zijn op een toetsbare en goed onderbouwde methode en betrouwbare gegevens.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?