BTO rapport - BTO 2011.047

Het modelleren van deeltjes in het leidingnet

Rapporten

Waterbedrijven willen weten waar en hoe snel het leidingnet vervuilt, om tijdig te kunnen spuien en
zo bruinwaterklachten te voorkomen. De hydraulische omstandigheden in het leidingnet
beïnvloeden de snelheid en plaats waar deeltjes zich ophopen. Hoe precies is nog niet helemaal
duidelijk. Metingen in het leidingnet van Purmerend laten zien dat de huidige eenvoudige modellen
niet voldoen, omdat alleen gravitationele bezinking goed is meegenomen en niet de turbulente
processen en bed load transport. De uitkomsten geven richting aan het benodigde onderzoek, zowel
theoretisch en modelmatig als ook aan verdere metingen in het leidingnet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?