BTO rapport - BTO 2011.035

Opportunistisch ziekteverwekkende micro-organismen in drinkwater

Rapporten

Door de verwachte klimaatverandering is het waarschijnlijk dat in de toekomst, door
opwarming van de aarde, de temperatuur van het oppervlaktewater, distributiesysteem en
leidingwaterinstallaties zal stijgen. Opportunistisch ziekteverwekkende micro-organismen, die
in staat zijn in drinkwater te groeien, zijn vaak geadapteerd aan hogere temperaturen. Bij
toenemende temperaturen zullen deze organismen daardoor mogelijk vaker deel uit maken
van de microbiële populaties in drinkwatergerelateerde milieus. In een eerdere literatuurstudie
binnen het BTO-project ‘Invloed van opwarming door klimaatverandering op nagroei in het
distributiesysteem’, is uitgezocht welke opportunistisch ziekteverwekkende micro-organismen
in Nederland een mogelijk gezondheidsrisico vormen. Op basis van de resultaten uit de
literatuurstudie zijn in een vervolgstudie kwantitatieve PCR-methoden ontwikkeld voor de
specifieke detectie van schimmels, Aspergillus fumigatus, mycobacteriën, Mycobacterium avium,
Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia en Acanthamoeba spp. Het doel van de in
dit rapport beschreven studie is te achterhalen of deze opportunistische ziekteverwekkende
micro-organismen voorkomen in het gedistribueerde drinkwater en of het seizoen (winter
versus zomer) een invloed heeft op de aantallen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?