BTO rapport - BTO 2011.040

Mogelijkheden voor de inzet van de collimated beaminstallatie met grotere volumes

Rapporten

Op basis van eerder onderzoek is gebleken dat onder bepaalde omstandigheden genotoxiciteit ontstaat
in water dat behandeld is met UV-straling of een UV/H2O2 proces. In dit project (“Het ontstaan van
nevenproducten bij waterbehandeling met UV/UV-oxidatie”) wordt dit effect nader onderzocht. Het is
o.a. de bedoeling het effect van verschillende factoren op het ontstaan van genotoxiciteit te bestuderen.
In een Collimated Beam (CB) installatie zouden deze experimenten relatief eenvoudig en onder goed
gedefinieerde (stralings) omstandigheden kunnen worden uitgevoerd. Voor genotoxische analyses is een
monstervolume van minstens 500 ml nodig terwijl de CB installatie bij KWR tot nu toe alleen voor
relatief kleine volumes (ca. 100 ml), en dus ondiepe waterlagen (1-2 cm), was gebruikt. Het is mogelijk
een bestraling meermaals uit te voeren, en de monsters te combineren, maar het zou veel praktischer zijn
wanneer een volume van 500 ml in één keer zou kunnen worden bestraald.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?