BTO rapport - BTO 2011.102(s)

Geschiktheid Intergrated Permeate Channel (IPC) membranen voor de behandeling van filterterugspoelwater

Rapporten

Membranen worden steeds meer toegepast bij de zuivering van afvalwater in zogenaamde membraan bioreaktoren (MBR). Vergeleken met conventionele afvalwaterbehandeling, is de waterkwaliteit van MBR effluent beter en de footprint van de zuivering kleiner. De membranen die worden gebruikt in MBRs hebben verschillende configuraties, zoals holle vezels, capillaire membranen en vlakke plaat membranen. De gebruikte membranen zijn meestal MF of UF membranen. Vervuiling van de membranen door de het actieve slib in de MBR is een van de grootste problemen van de MBR technologie. Daardoor zijn de membraanfluxen relatief laag en de kosten hoger dan conventionele afvalwaterbehandelingstechnieken (althans voor huishoudelijk afvalwater).
De huidige vlakke membranen die worden gebruikt in membraan bioreactoren bestaan uit meerdere lagen (bv. membraan, spacer en support). De maximale terugspoeldruk wordt onder andere bepaald door de structurele integriteit van de membanen. Bij de huidige membranen is de maximale terugspoeldruk vaak beperkt. De beperkte hechting van de membraanlagen aan de ondersteunende laag zorgt ervoor dat de terugspoeling gelimiteerd is tot een bepaalde druk, bijvoorbeeld 0,15 bar voor de gelamineerde MBR membranen (Bio-Cel) van Microdyn-Nadir (volgens informatie van het bedrijf zelf).
Doel: Een verkennend onderzoek naar de toepasbaarheid van de nieuwe (IPC) membranen voor terugspoelwater-behandeling. Gebruik makend van een prototype MF en UF (IPC) membraan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?