BTO rapport - BTO 2011.015(s)

Biologische stabiliteit, biofilms en biofouling. Publicaties over onderzoek 2000 - 2010

Rapporten

De bepaling en beoordeling van de biologische stabiliteit van drinkwater vormt een belangrijk onderwerp in het BTO-programma omdat groei van micro-organismen in het distributiesysteem (‘nagroei’) kwaliteitsproblemen kan veroorzaken. Bacteriën die lage concentraties aan afbreekbare stoffen benutten spelen een centrale rol bij de biofilmvorming in distributiesystemen maar ook bij biologische processen in de zuivering, bijvoorbeeld in actieve koolfilters, en bij biofouling van membranen. Methoden voor de bepaling van aantallen bacteriën in water en in biofilms en van concentraties afbreekbare stoffen in het water zijn verbeterd. Daarnaast zijn moleculaire methoden voor detectie en identificatie van micro-organismen in water en biofilms ontwikkeld en/of verbeterd en toegepast, omdat hiermee in korte tijd selectieve en kwantitatieve informatie wordt verkregen over de identiteit van de betreffende micro-organismen en de mogelijke oorzaken van groei en biofilmvorming. De resultaten van het onderzoek, grotendeels uitgevoerd in BTO-verband, zijn ondermeer gepubliceerd in wetenschappelijke tijdschriften en in het vakblad H2O. De voorliggende bundeling van publicaties heeft tot doel om de resultaten van het BTO-onderzoek toegankelijker te maken voor medewerkers van de waterleidingbedrijven en de waterlaboratoria.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?