BTO rapport - BTO 2011.007

Geoservices bij overheden en bedrijfsleven - BTO Geo-informatie fase 2

Rapporten

In juli 2010 is het rapport over fase 1 van het BTO project geo-informatie opgeleverd (BTO 2010.025). Een belangrijke aanbeveling in dit rapport is om rekening te houden met actuele en toekomstige ontwikkelingen zoals het beschikbaar komen van online geoservices. Een geoservice is een webservice die geo-informatie aanbiedt, de risicokaart van Nederland is hiervan een voorbeeld (www.risicokaart.nl). Een webservice is een dienst die op een computer wordt aangeboden (meestal via internet), waarvan een andere computer gebruik kan maken.
Data via webservices beschikbaar gesteld door derden kunnen waardevol zijn voor bedrijfsprocessen bij
waterleidingbedrijven. Daarnaast erkennen drinkwaterbedrijven de groter wordende behoefte aan geografische gegevens over drinkwater bij externe partijen. Webservices kunnen ook een belangrijke rol spelen bij het beschikbaar stellen van gegevens aan derden.
De doelen van fase 2 van het BTO project geo-informatie zijn dan ook het in beeld brengen van ontwikkelingen op het gebied van augmented reality, geo-services bij overheid en bedrijven en verdere uitwerking van voorstellen voor pilots voor fase 3. Dit rapport zal ingegaan op deze ontwikkelingen rondom geo-services bij overheid en commerciƫle dienstverleners.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?