BTO rapport - BTO 2011.012

Snelle optische detectie van Escherichia coli in drinkwater

Rapporten

Escherichia coli bacteriën en bacteriën van de coligroep worden overal ter wereld gebruikt als indicator
voor fecale verontreiniging van drinkwater. Aan het begin van dit project was de analysetijd om levende
E. coli bacteriën te detecteren minstens 18 uur. We hebben een proof-of-concept voor een methode
uitgevoerd, waarmee de bacteriën kunnen worden gedetecteerd met een eenvoudige fluorescentie
methode, die is gebaseerd op de activiteit van twee enzymen, β-galactosidase and β-glucuronidase. De
activiteiten van deze enzymen worden ook gebruikt in US EPA goedgekeurde testen. In combinatie met
een selectief medium voor deze organismen kan deze methode microkolonies onderscheiden en typeren
met een groeitijd van 6 uur, en een totale duur van de analyse van minder dan 7 uur. De experimenten
beschreven in dit rapport tonen aan, dat detectie van 1 microkolonie vormende eenheid per 100 ml
mogelijk is. De belangrijkste tijd-limiterende factor van het huidige systeem is de groei van de bacteriën
tot microkolonies. Betere beeldanalyse zou de analysetijd mogelijk nog minimaal 1 uur kunnen
verkorten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?