Mededeling - Mededeling 007

Ontmenging van filterzand door spoelen

Rapporten

Bij het spoelen van één van de kleine proeffilters van de N.V.
KIWA werd herhaaldelijk geconstateerd dat er een scheiding
naar korrelgrootte (ontmenging) van het filterzand optrad. Hierbij
oriënteerden de fijne fracties van het filterzand zich in de
bovenlagen van het filterbed, terwijl de grove fracties zich in de
diepere lagen van het bed oriënteerden.
Uitgaande van de veronderstelling dat de spoelsnelheid – en de
daaraan inherent zijnde expansiegraad – en de duur van de
spoeling vorengenoemde ontmenging beïnvloeden, zijn enkele
proefnemingen uitgevoerd om een indruk te verkrijgen van de
invloed van genoemde grootheden op de ontmenging.
Dit rapport omvat de resultaten van deze proefnemingen en een
korte beschouwing over de ontmenging

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?