Mededeling - Mededeling 006

Beschouwing van enkele verschijnselen die in een filter optreden na het in werking stellen van de luchtspoeling

Rapporten

In dit rapport wordt, mede aan de hand van aan een proeffilter
uitgevoerde onderzoekingen, een nadere beschouwing gegeven
over de bij luchtspoeling optredende vertraging en enkele daarmee
gepaard gaande verschijnselen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?