Mededeling - Mededeling 005

Resultaten en bespreking van een enquête over lekken in dienstleidingen

Rapporten

Om een beter inzicht te verkrijgen in het optreden van lekken in
dienstleidingen is een enquête gebouden met medewerking van 8 stedelijke
streekwaterleidingbedrijven met in totaal resp. 300.000 en
230.000 dienstleidinge~c Dit zijn tezamen 20’10 van de 2.600.000 op
1 januari 1963 in Nederland aanwezige dienstleidingen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?