- Mededeling 005

Toepassing van asbestcementbuizen voor waterleidingen - Aanvullend rapport

Rapporten

In 1948 verscheen het rapport van de Studiecommissie Asbestcementbuizen
(S.C.A.B.). De S.C.A.B. had dit rapport reeds eind
1945 voltooid, doch de omstandigheden gedurende de eerste jaren na
de oorlog waren de oorzaak dat het rapport eerst in 1948 in druk
gereed kwam.
In 1949 ging de International Standard Organization (ISO) zich
met asbestcementbuizen voor waterleiding bezighouden. Bij de opstelling
van de ISO-normen hebben de door de S.C.A.B. geformuleerde
keuringseisen als leidraad gediend. De ISO-normen stemmen
dan ook op de belangrijkste punten overeen met de in het rapport
van de S.C.A.B. opgenomen eisen. De commissie heeft deze eisen
voor zover dit wenselijk werd geoordeeld in overeenstemming gebracht
met de ISO-normen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?