Mededeling - Mededeling 005

Wormen en andere dierlijke organismen in drinkwater

Rapporten

Zoals bekend, worden er door de verbruikers van tijd tot tijd
wormen en andere organismen in het leidingwater van waterbedrijven
aangetroffen en deze zijn dan oorzaak van klachten. De
Biologische Studie Commissie (B.S.C.) heeft zich in de loop der
jaren met dit probleem beziggehouden en onderzoek erover verricht.
Daarbij bleek, dat in het algemeen slechts de leidingnetten van
de bedrijven, die hun water onttrekken aan zeer voedselarme
zandgronden nagenoeg geen organismen bevatten. In verreweg de
meeste gevallen bevat het leidingnet van waterleidingbedrijven
deze organismen echter wél. Niet alleen wormen, zoals rond-,
plat- en borstelwormen, worden aangetroffen, maar ook enkele
tientallen andere soorten organismen, zoals slakjes, kleine kreeftachtige
dieren, enz.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?