Mededeling - Mededeling 004

Mededeling 004 van de Commissie Waterleidingbuizen van Plastiek; De toepassing van leidingen van plastiek voor het transport van drinkwater

Rapporten

Door de Commissie Waterleidingbuizen van Plastiek is in april
1960 opnieuw een enquête gehouden ten einde na te gaan hoe
de toepassing van plastieken leidingen voor het transport van
drinkwater zich gedurende de periode van 1 januari 1958 tot
1 januari 1960 verder heeft ontwikkeld.
Van de 179 waterleidingbedrijven met een eigen verzorgingsgebied
hebben 170 deze enquête beantwoord.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?