Mededeling - Mededeling 004

Expansie van het zandbed in een proeffilter bij gecombineerde water-luchtspoeling

Rapporten

Het is bekend dat zandfilters intensiever kunnen worden gespoeld
door, al of niet gelijktijdig met de waterspoeling, luchtspoeling
toe te passen. Over het effect van luchtspoeling op de
expansie van het zandbed is echter weinig bekend. Om deze
invloed nader te leren kennen werden, in een proeffilter met
schoon zand expansiemetingen verricht bij verschillende water- en
luchtsnelheden. In dit rapport wordt een beschrijving van het
onderzoek en een bespreking van de verkregen resultaten gegeven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?