Mededeling - Mededeling 003

Het gebruik van huishoudelijke onthardingsapparaten als oplossing voor het probleem der ontharding

Rapporten

De toepassing van installaties voor de voorziening in de behoefte aan warm water neemt sterk toe, hetgeen ten gevolge heeft dat steeds meer warmwatertoestellen in gebruik worden genomen. Bij het gebruik van deze apparaten komen de bezwaren van de hardheid van het leidingwater naar voren, met name bij het gebruik van warmwatervoorraadtoestellen. Dit had tot gevolg dat een provinciaal electriciteitsbedrijf in Nederland, dat veel voorraadtoestellen in beheer heeft, aan het KIWA de vraag heeft gesteld, of het niet mogelijk is het water
centraal te ontharden ten einde deze ernstige bezwaren tot een minimum te beperken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?