Mededeling - Mededeling 003

De toelaatbaarheid van het verwerken van toxische stoffen bij de vervaardiging van buizen van plastiek

Rapporten

Bij de vervaardiging van buizen van polyaetheen en polyvinylchloride
Cp.v.c.) is het noodzakelijk dat aan de grondstof kleine
hoeveelheden hulpstoffen worden toegevoegd, zoals stabilisatoren,
glijmiddelen en anti-oxydanten.
Uitgebreide onderzoekingen, o.a. in de V.S., hebben aangetoond
dat polyaetheen en p.v.c. voor de gezondheid onschadelijk
zijn; dit is zeker niet het geval met alle hulpstoffen. In het bijzonder
onder de stoffen die voor toepassing als stabilisatoren in
aanmerking komen, zijn er die toxische eigenschappen bezitten,
nl. zouten van lood, barium en cadmium.
Bij de vervaardiging van buizen van hard p.v.c. wordt juist
aan stabilisatoren op loodbasis de voorkeur gegeven omdat zij
een gunstige invloed op de mechanische eigenschappen van de
buizen uitoefenen.
Het is echter duidelijk dat het gebruik van toxische stabilisatoren
voor de vervaardiging van waterleidingbuizen niet zonder
meer toelaatbaar is

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?