Mededeling - Mededeling 003

Weerstandsmetingen aan filterspoelkoppen

Rapporten

Over de vraag of de weerstand van een in de bodem van een
filter geplaatste spoelkop groot of klein moet zijn lopen de meningen
nogal uiteen. Dit is, gezien de dubbele functie van dergelijke
spoelkoppen, niet te verwonderen. Enerzijds zal uit economisch
oogpunt moeten worden gestreefd naar een lage filtratieweerstand
van het filter, dus naar een gering drukverlies van alle
onderdelen. Een besparing van enkele cm wk op het drukverlies
is bij het verwerken van grote waterhoeveelheden reeds van
enige betekenis.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?