Mededeling - Mededeling 002

Mededeling 002 van de Werkgroep Fluoridering; Bedrijfservaringen met fluorideringsinstallaties - Werkgroep Flouridering

Rapporten

In deze mededeling wordt ingegaan op de constructie van een
systeem voor het op automatische wijze aanmaken van natriumsilicofluoride-
oplossingen van bekende sterkte; de constructie
van een nieuw ontworpen oplosvat dat bestemd is om in combinatie
met een droogdoseerapparaat gebruikt te worden; het gebruik van
polyfosfaat ter voorkoming van neerslag van calciumfluoride
en de resultaten van de beproeving van één van de automatisch
werkende fluoridemeters die momenteel door de Werkgroep beproefd
worden. Het betreft hier een systeem waarbij het fluoridegehalte
van het water na toevoeging van het Zr-SPADNS reagens
met behulp van een filtercolorimeter bepaald wordt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?