Mededeling - Mededeling 002

Een toestel voor het steken van zandmonsters in filterbedden

Rapporten

De behoefte aan een toestel waarmee het mogelijk is
redelijk betrouwbare zandmonsters uit filterbedden te
steken wordt besproken. Een overzicht wordt gegeven
van de eisen waaraan een dergelijk apparaat moet voldoen
en van de factoren die bij het monstersteken een
rol spelen. Tenslotte wordt het toestel, alsmede de wijze
waarop de monsters worden gestoken, beschreven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?