Mededeling - Mededeling 001

Filterzand

Rapporten

Voor de filtratie als onderdeel van het zuiveringsproces voor de bereiding van drinkwater wordt doorgaans
gebruik gemaakt van met korrelig materiaal meestal zand- gevulde filters. Onderscheid wordt
gemaakt tussen langzame zandfilters met fijn materiaal (0,2 – 0,4 mm). die bij een kleine filtratiesnelheid
een groot oppervlak vereisen en de kleinere snelfilters met grover materiaal (veelal 0,5 – 2 mm),
waarin hogere filtratiesnelheden worden toegepast. In het volgende zal aan het materiaal voor laatstgenoemd filtertype een nadere beschouwing worden gewijd.
Het korrelvormige filtermateriaal moet voldoen aan bepaalde eisen ten aanzien van de mechanische en
chemische bestendigheid. Het moet een grote slijtvastheid bezitten om het afslijten van de korrels door
de schuurwerking tijdens het spoelproces tot een minimum te beperken. Daarnaast dienen bij de keuze
van het materiaal speciale eisen afhankelijk van de kwaliteit van het beschikbare ruwe water en het gewenste filtraat te worden gesteld om een gunstige filtratie te verkrijgen.
De filtratie hangt echter niet alleen samen met de korrelgrootte, -vorm, -variatie en het korreloppervlak, maar ook met de porositeit en de diepte van het bed, en met de aard en de lading van het materiaal.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?