Mededeling - Mededelingen 001

Mededeling 001 van de Commissie Filterconstructies; Negatieve drukken in open snelfilters

Rapporten

Onder het optreden van negatieve druk in een open
snelfilter wordt het verschijnsel verstaan, dat plaatselijk
in het filterbed een druk heerst die kleiner is dan de atmosferische.
Omtrent de toelaatbaarheid van deze toestand
lopen de meningen uiteen.
Sommige beheerders van filterinstallaties staan afwijzend
tegenover de toelaatbaarheid van negatieve druk in
een snelfilter. Hun bezwaren berusten op de overweging,
dat water, dat bij atmosferische druk verzadigd is aan
zuurstof en stikstof, bij een lagere druk oververzadigd
zal zijn. Ter plaatse van de negatieve druk bestaat dus
het gevaar van afzetting van gasbellen in het filterbed,
w√°ardoor de weerstand van het filter zal toenemen en de
gelijkmatigheid van de filtratie wordt verstoord.
Teneinde het optreden van negatieve drukken te voorkomen,
geldt de regel, dat de maximale weerstand van
het filter, gemeten in cm wk, niet groter mag zijn dan de
hoogte van de waterlaag, die boven het filterbed staat.
In deze regel zit een grote mate van veiligheid, omdat,
zoals hieronder zal blijken, negatieve drukken eerst optreden
nadat de bovengenoemde weerstand reeds belangrijkis
overtroffen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?