BTO rapport - BTO 2010.047

Ontwikkeling van een laboratoriumtest ter bepaling van de effectiviteit van reinigingsmiddelen en procedures om biofilms te verwijderen

Rapporten

Biofouling van spiraal-gewonden membranen (SWM) wordt veroorzaakt door de groei en
accumulatie van biomassa in het voedingskanaal van de membranen. Periodiek schoonmaken of
Cleaning in place (CIP) van deze membranen is belangrijk om het probleem van biofouling te beheersen
en daarmee een economisch toepasbaar proces te realiseren. Verwijdering van biofilms in CIP
procedures is meestal een zaak van “trial and error” in combinatie met informatie van leveranciers van
commercieel verkrijgbare chemische producten. Er is behoefte aan een kosten effectieve, simpele en
betrouwbare test om de efficiëntie van deze reinigingsproducten en procedures te evalueren. De studie
gepresenteerd in dit rapport is het vervolg op eerdere onderzoeken om een dergelijke test te ontwikkelen
en is toegespitst op drie aspecten:
– productie van standaard biofilmmonsters om middelen en procedures te testen onder goed
geconditioneerde omstandigheden;
– kwantificering van de biomassa concentratie in deze biofilms met analytische methoden die
geschikt zijn voor de destructieve condities bij de reiniging;
– een simpele en flexibele laboratorium test om chemicaliën en procedures te testen.
Het startpunt was een concept testprotocol waarmee resultaten werden behaald die nog niet wezen op
een robuuste test met reproduceerbare resultaten. Belangrijke doelstelling was om het bestaande
protocol te optimaliseren en te evalueren of met de geoptimaliseerde methode testmiddelen en
procedures reproduceerbaar van elkaar kunnen worden onderscheiden op reinigingseffect (cleaning
efficiency).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?