BTO rapport - BTO 2010.042

Drinkwaterkwaliteit Q21: een horizon voor onderzoek en actie

Rapporten

Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de diverse aspecten van de
drinkwaterkwaliteit, waarbij het begrip Drinkwaterkwaliteit Q21 wordt geïntroduceerd. In
deze samenvatting wordt de betekenis daarvan per kwaliteitsaspect beschreven. Een
overzicht van streefwaarden voor waterkwaliteitsparameters en van gesignaleerde
kennislacunes is weergeven in Tabel 12.1 (Hoofdstuk 12).
Drinkwaterkwaliteit Q21
Drinkwater mag geen nadelig effect hebben op de gezondheid van de consument.
Veiligheid (hygiënische betrouwbaarheid) staat daarom bovenaan bij de wettelijke eisen
voor de kwaliteit van het drinkwater. Het drinkwater moet ook voldoen aan eisen op
organoleptisch, esthetisch en technisch gebied. Veiligheid en kwaliteit zijn echter geen
statische begrippen. Persistente micro-organismen, nieuwe (‘emerging’) milieuvreemde
stoffen, groei van Legionella en andere micro-organismen met ziekteverwekkende
eigenschappen en andere kwaliteitsveranderingen bij transport en distributie vormen
potentiële bedreigingen voor de kwaliteit van het drinkwater. Daarnaast vragen
waarnemingen met verbeterde detectiemethoden, en kritische consumenten voortdurend
om een deskundig optreden van de bedrijfstak. Een gestructureerde aanpak van de
bedreigingen is nodig om zeker te stellen dat ook in de 21e eeuw drinkwater van hoge
kwaliteit (‘Drinkwaterkwaliteit Q21’) kan worden geleverd. Deze aanpak vereist (i)
identificatie van de (potentiële) problemen, (ii) het definiëren van Drinkwaterkwaliteit Q21
en (iii) het identificeren van kennislacunes.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?