BTO rapport - BTO 2010.008

Karakterisering, effecten en verwijdering van NOM

Rapporten

Vrijwel alle drinkwaterbronnen bevatten in meer of mindere mate natuurlijk organisch materiaal,
meestal afgekort tot NOM. NOM kan worden gedefinieerd als opgeloste, niet vluchtige organische
verbindingen met een natuurlijke herkomst. NOM is als zodanig niet schadelijk voor de mens, maar kan
de esthetische waarde van het water verlagen door de uitgesproken kleur dat het aan het water geeft.
Men zou kunnen stellen dat NOM een onbeduidende factor was in de drinkwaterbehandeling tot in de
jaren 70 van de vorige eeuw werd ontdekt dat bepaalde humusverbindingen uit het NOM als precursor
kunnen dienen voor de vorming van trihalomethanen bij de chlorering van drinkwater [Rook, 1976].
Toen in de daarop volgende jaren de zuiveringstechnologie voor de drinkwaterbereiding steeds
geavanceerder werd, kwam NOM nog meer in de belangstelling te staan vanwege de interacties met die
technologie. Zuiveringsprocessen als actieve koolfiltratie, ontharding, UV-desinfectie, geavanceerde
oxidatie (AOP) en niet te vergeten membraanfiltratie worden beïnvloed door NOM of door bepaalde
NOM-fracties. Tegelijkertijd ontstond de behoefte om de vaak ingewikkelde structuren van NOM beter
te karakteriseren en te classificeren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?