BTO rapport - BTO 2010.029

HDDW van concept tot realisatie; Overzicht van onderzoeken verricht in het kader van het HDDW project

Rapporten

Horizontale putten hebben grote voordelen boven de gebruikelijke verticale putten.
Bestaande conventionele technieken zijn echter niet voldoende geschikt voor het aanleggen van
horizontale putten. Een veelbelovende en kostenefficiënte methode voor het maken van horizontale
putten is horizontaal gestuurd boren (Horizontal Directional Drilling ofwel HDD).
De in potentie zeer grote voordelen van HDDW’s was voor een breed consortium bestaande uit KWR, IF
Technology, TU Delft, Visser & Smit Hanab, Brabant Water, Vitens, Waternet en Wavin reden tot het
uitvoeren van verschillende onderzoeken om te komen tot een duurzame en kostenefficiënte toepassing
van HDD voor de aanleg van horizontale putfilters. Het voorliggende rapport doet verslag van alle
stappen en onderzoeken uitgevoerd in het kader van dit project.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?